TRẦN ĐĂNG XUYẾN

TRẦN ĐĂNG XUYẾN
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng …

(Chưa đấu kết được gia phả)

Sinh năm 1904 mất 10/1/1937

0 nhận xét :