TRẦN ĐĂNG HƯƠNG

TRẦN ĐĂNG HƯƠNG
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng ………

(Chưa đấu kết được gia phả)

Sống ở Thanh Hóa làm nghề thợ Bạc, Ông sinh được hai con gái, mộ chiêu hồn tử táng ở Động Trạm Đình.

0 nhận xét :