CÂY PHẢ HỆ HỌ TRẦN ĐĂNG 2015 MỚI

CÂY PHẢ HỆ MỚI 2015


(định dạng khổ giấy A2
mở file pdf rồi lăn chuột giữ để phóng to thu nhỏ)

Hình ảnh mô phỏng
DỰ ÁN CHUẨN BỊ XUẤT BẢN: (trước rằm tháng 7-2015)
- CÂY PHẢ HỆ 2015
- GIA PHẢ 2015

(Kính mong đồng tộc xem xét hiệu chỉnh trước khi phát hành)

0 nhận xét :