Thu thập hình ảnh làm Gia Phả

Dự án thu thập hình chân dung các Tộc Nhân để bổ sung hoàn chỉnh bản Gia Phả.


Ông TRẦN ĐĂNG KHOA
Vợ cả HOÀNG THỊ TIẾN (không có ảnh)
Vợ kế HỒ THỊ LAN
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG BẢNG
Vợ  HỒ THỊ DẦN
(Đời thứ 9)
Ông TRẦN ĐĂNG LẠNG
(Đời thứ 9) 

Ông TRẦN ĐĂNG KẾ
Vợ PHAN THỊ SÁU
(Đời thứ 9) Ông TRẦN ĐĂNG NĂM
Vợ NGUYỄN THỊ BA
(Đời thứ 9)


Ông TRẦN ĐĂNG PHÚ
Vợ TRẦN THỊ CHÁU
(Đời thứ 10 - Tộc Trưởng)


Ông TRẦN ĐĂNG CHÂU
Vợ TRƯƠNG THỊ CHÂU
( Đời thứ 10 )


Ông TRẦN ĐĂNG THỊNH
Vợ NGUYỄN THỊ TIẾN
( Đời thứ 10 )Ông TRẦN ĐĂNG QUẾ
( Đời thứ 10 )


Ông TRẦN ĐĂNG THANH
Vợ NGUYỄN THỊ MINH
( Đời thứ 10 )


Ông TRẦN ĐĂNG THẠC
Vợ ....
( Đời thứ 10 )

Ông TRẦN ĐĂNG MINH
Vợ ....
( Đời thứ 10 )

-->> Xem tiếp...