Thủy tổ


TRẦN ĐĂNG LANG

Vào khoảng năm 1628 đời Vua Thuần Tôn hiệu Duy Kỳ, thời Chúc Trịnh Tráng năm thứ năm, Ông tổ của họ Trần Đăng: Trần Đăng Lang vào miền Trung sinh sống. Ông cùng con cháu về lập cư hai nhóm tại Cải Ngu Cải Om (Xã Ngu Xá) nay là Xã Thạch Văn. Tới nay quanh vùng Miệu Ngu (Thạch Trị) có một số dòng Họ Trần Đăng nhưng nguồn gốc có liên quan dòng họ ta hay không thì chưa rõ. 

Sau một thời gian sinh sống tại xã Ngu Xá ông Lang chuyển về nhập cư tại xã Long Phúc (Nay là xã Thạch Khê) rồi sinh con đẻ cháu sau này.

Hiện nay ở xã Thạch Khê có ba dòng họ Trần nữa: Trần Văn, Trần Viết, Trần Đức có liên quan máu mủ với nhau hay không thì còn phụ thuộc vào sự tìm tòi của các dòng họ và thời gian để minh chứng.