TRẦN ĐĂNG BIỂU

TRẦN ĐĂNG BIỂU
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Ông đi lính thời Tự Đức, Ông Bà không có con, mộ táng tại Tràm Đình:

0 nhận xét :