TRẦN ĐĂNG ĐỊNH

TRẦN ĐĂNG ĐỊNH
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Chính

Chức vụ là Phó lý, tên thường gọi là Cố Triện.
Cố sinh được 6 người con:

  • Trần Đăng Quỳ 
  • Trần Thị Nậy lấy ông Trương Đăng Thân xóm 11 Thạch Khê 
  • Trần Thị Ba lấy ông Lực Lượng 
  • Trần Thị Soa lấy ông Nguyễn Từ cùng xóm. 
  • Trần Thị Bốn làm vợ kế Ông Dương Tuyên ở xóm 8 Thạch Khê. 
  • Trần Thị Năm lấy chồng ở Cẩm Hòa

0 nhận xét :