TRẦN ĐĂNG CHÂN

TRẦN ĐĂNG CHÂN
(Đời thứ: 3)
Con Ông: Đệ Nhị Thế Tổ

Ông là con của Đệ Nhị Thế Tổ. Hiện vẫn chưa rõ ngày sinh và ngày mất của ông. Ông thường được gọi là ông Huyền Chân.

Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.

Ông sinh được một người con trai:
  • Trần Đăng Bân

0 nhận xét :