ĐỆ NHẤT THẾ TỔ

ĐỆ NHẤT THẾ TỔ
Ông Lang sinh được một con trai không rõ ngày sinh, ngày mất. Được gọi là Đệ Nhất Thế Tổ.
Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.

0 nhận xét :