Hình ảnh ông bà Trần Đăng Ngạn

Hình ảnh cách đây 44 năm của gia đình ông:
Trần Đăng Ngạn (đời thứ 10) - Bà Dương Thị Đào


0 nhận xét :