Thu thập hình ảnh làm Gia Phả - Phần 4

Ông TRẦN ĐĂNG TRINH
Vợ NGUYỄN THỊ THÌN
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG SÍNH
Vợ LƯU THỊ HOA
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG TẦN
Vợ PHAN THỊ LAN
(Đời thứ 9)


0 nhận xét :