Thu thập hình ảnh làm Gia Phả - Phần 2

Ông TRẦN ĐĂNG LÝ
Vợ PHẠM THỊ HÒA
(Đời thứ 9)

 


Bà TRẦN THỊ NGUYỆT
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG TRÍ
Vợ NGUYỄN THỊ ĐÍNH
(Đời thứ 9)
Ông TRẦN ĐĂNG SƠN
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG HIẾU
Vợ DƯƠNG THỊ THÚY
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG MINH
Vợ NGUYỄN THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)
Ông TRẦN ĐĂNG LINH
Vợ ...THANH TÂM
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG TRÌNH
Vợ NGUYỄN THỊ THỈ
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG DỤC
Vợ ...
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG HỘ
Vợ TRƯƠNG THỊ HAI
(Đời thứ 9)


Ông TRẦN ĐĂNG HƯỜNG
Vợ DƯƠNG THỊ HÒA
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG BÔ
Vợ cả DƯƠNG THỊ THIỆN
Vợ kế PHẠM THỊ HIỆU (ảnh)
(Đời thứ 9)


Ông TRẦN ĐĂNG CẦN
Vợ DƯƠNG THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG THỌ
Vợ ...
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG CƯƠNG
Vợ TRƯƠNG THỊ THIỆN
(Đời thứ 10)
Ông TRẦN ĐĂNG VIỆT
Vợ NGUYỄN THỊ HÒA
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG VẬN
Vợ NGUYỄN THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG MẬN
Vợ TRƯƠNG THỊ HÀNH
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG THÔNG
Vợ DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
(Đời thứ 10)

0 nhận xét :