Thu thập ảnh làm Gia Phả - Phần 3

Ông TRẦN ĐĂNG NGẠN
Vợ TRƯƠNG THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG KIỆM
Vợ DƯƠNG THỊ NUÔI
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG CHÂU
Vợ HỒ THỊ QUÝ
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG TÙNG
Vợ HỒ THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)
Ông TRẦN ĐĂNG MẠI
Vợ DƯƠNG THỊ TIẾN
(Đời thứ 8)
Ông TRẦN ĐĂNG NIỆM
Vợ LƯU THỊ TƯ
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG THỂ
Vợ TRẦN THỊ LAM
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG BƯU
Vợ NGUYỄN THỊ CHOAI
Vợ kế HOÀNG THỊ LỊCH (ảnh)
(Đời thứ 8)

Ông TRẦN ĐĂNG CẢNH
Vợ NGUYỄN THỊ ĐIỀN
(Đời thứ 9)

Ông TRẦN ĐĂNG HÀ
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG HẢI
Vợ TRƯƠNG THỊ SỬU
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG XUÂN
Vợ NGUYỄN THỊ TƯ
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG LONG
(Đời thứ 10)
 


Ông TRẦN ĐĂNG XƯỚC
Vợ NGUYỄN THỊ CHÁU
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG MAI
Vợ TRƯƠNG THỊ LÝ
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG ĐÀO
Vợ PHAN THỊ HOÀI THANH
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG LIỆU
Vợ TRƯƠNG THỊ MINH
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG THÀNH
Vợ HOÀNG THỊ BẢO
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG KHÁNH
Vợ DƯƠNG THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)

0 nhận xét :