Hà Tĩnh Danh Nhân Và Thi Ca

HÀ TĨNH DANH NHÂN VÀ THI CA
Sáng tác: Xuân Đông


Hà Tĩnh không chỉ là cái nôi văn hoá, quê hương cách mạng mà ở đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt, với những danh nhân nổi tiếng như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp... và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với biết bao làn điệu dân ca phong phú, đặc sắc, làn điệu ví dặm đò đưa, Hát ví phường vải...

Hà Tĩnh không chỉ là cái nôi văn hoá, quê hương cách mạng mà ở đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt, với những danh nhân nổi tiếng như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp... và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với biết bao làn điệu dân ca phong phú, đặc sắc, làn điệu ví dặm đò đưa, Hát ví phường vải...

Read more: http://hatinh24h.org.vn/20558/video-clip-ca-khuc-ha-tinh-danh-nhan-va-thi-ca.hatinh24h.org.html#ixzz2DavTpMLy
Tin Tức Hà Tĩnh 

0 nhận xét :