BỘ ĐỀ CƯƠNG GIA PHẢ HỌ TRẦN ĐĂNG

Nhằm hoàn thiện Gia Phả của dòng họ ta. Chúng tôi xây dựng Bộ Đề Cương này gồm các chương mục như sau:

PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG
  • Lời tựa 
  • Lời tựa bản Gia phả năm 2005 
  • Các điều giáo huấn của Dòng họ 
  • Cây huyết thống

PHẦN II: TIỂU SỬ TỪ THỦY TỔ ĐẾN ĐỜI THỨ 12

PHẦN III: PHỤ LỤC
  • Nhà thờ Họ 
  • Mộ địa chí Họ đại tông 
  • Hình ảnh 
  • Mẫu bổ sung thông tin vào gia phả

Con cháu tải bản đề cương này về và bổ sung đính chính thông tin để cùng nhau hoàn thành Gia Phổ:
Trong trường hợp khó xem có thể tải về hoặc xem trực tuyến qua:

TẢI VỀ

Gia Pha Ho Tran Dang


TẢI CÂY PHẢ HỆGhi chú: 
Con cháu muốn tải bộ Đề Cương Gia Phả này về mà không nhớ tên miền thì có thể dùng Google để tìm kiếm với các từ khóa sau:4 nhận xét :

Họ Trần làng Long Đống nói...

Không biết từ Long Phúc ở Thạch Khê nghĩa là gì, chữ Hán viết như thế nào

Trần Tứ Liêm nói...

Long Phú là tên Làng (trước đây)
Thạch Khê là xã Thạch Khê bạn ạ!

Nguyen Tien Khuong nói...

Cho em hỏi cây phả hệ dựng bằng phần mềm gì vậy? Có phải bằng AutoCAD không ạ?

Trần Tứ Liêm nói...

Cây phả hệ được dựng bằng AutoCAD bạn ạ!