Liên hệ


Đang trong quá trình tìm kiếm tài liệu, thông tin về dòng họ Trần Đăng của ta để hoàn thành Gia Phả

Vì vậy kính mong sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là anh chị em con cháu trong dòng tộc.

Mọi thông tin có thể liên hệ qua:

***************************
Trần Đăng Phú
Đời thứ 10
Tộc Trưởng Họ Trần Đăng
Điện thoại: 0942266780
ĐC: Xóm 10 - Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh
(Xóm 3 Nam Khê cũ )

***************************
Trần Xuân Mai
Đời thứ 10
Soạn Thảo Gia Phả
ĐT: 0168.444.0274
ĐC: Xóm 11 - Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh
(Xóm 2 Nam Khê cũ )

***************************
Trần Tứ Liêm
Đời thứ 11
Quản trị Website - Vi tính
ĐT: 098.254.25.25

***************************