Một vài hình ảnh gia đình ông Trần Đăng Lý (đời thứ 9)

Xin phép được đăng tin hình ảnh được tìm thấy về gia đình ông:

Trần Đăng Lý

(Đời thứ 9)

Tìm thấy từ Fecebook 
(Mục đích là sưu tầm và lưu trữ hình ảnh cho con cháu đồng tộc, nếu sai sót xin lượng thứ)

Trần Đăng Lý
Trần Đăng Lý
Sinh năm 1921, giỗ ngày 9/11

Phan Thị Hòa
Vợ: Phan Thị Hòa
Giỗ ngày: 30/12/2013

Trần Thị Nguyệt (Con gái)
Trần Đăng Chung (Cháu nội)
Mục đích là tạo một cơ sỡ dữ liệu nhiều góc cạnh của tất cả các tộc nhân cho con cháu mai sau. Gia Phả Họ Trần Đăng rất mong tổng hợp hình ảnh về quê hương con người. Xin được sự giúp đỡ!

Xin gửi cho Admin qua:
Email: trantuliem@yahoo.com.vn

Thân ái!

0 nhận xét :