Hình Ảnh và Bản đồ Nhà thờ họ Trần Đăng tại Xã Thạch KhêNhà thờ họ ta được xây tại: 
Xóm 10 Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Các tài liệu liên quan:

0 nhận xét :