CÂU ĐỐI DÙNG CHO NHÀ THỜ HỌ


Một số câu đối sưu tầm từ Internet:

Một số câu đối hay dùng trong Nhà thờ Họ ở Việt Nam :
1- Có tổ có tông , tông tôt tôt tông , tông tổ cuc Còn , non , còn nước , nước non non nước , nước non nhà
2- Tổ công tích đức tử tôn vinh Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu
3- Tổ khảo tinh thần tại tử tôn Bản căn sắc thái hoa diệp
4- Thường thịnh thường yên , sự nghiệp chiếu thuỳ bỉnh bỉnh Tý xương tý xí , tử tôn vĩnh bảo tứ miên miên
5- Hữu khai tất tiên , minh đức giả viên hỹ Khắc xương quyết hậu , kế tự kỳ hoàng chi 6- Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên Mộc xuất thiên chi do hữu bản
7- Khói hương muôn thủơ làng nước ghi công Hiếu nghĩa nhiều đời cháu con hưởng phúc
8- Tử lý phấn hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ Tòng sơn cúc kính quy lai chi cảnh sức thiêm xuân
9- Nhớ trước tổ tiên gây dựng , kể công tân khổ biết là bao Đến nay con cháu đồi dào hưởng miếng trân cam còn đó mãi
10- Tổ tiên muôn thuở hiển linh , đời càng vững cây bên gôc Con cháu nhiều bề tiến bộ , ngày thẻm thắm lá tươi xanh
11- Tu bằng cảm cách tiền linh Dục cầu bảo an vu hậu duệ
12- Nhật nguyệt quang chiếu thập phương Tổ tông lưu thuỳ vạn tuế
13- Ái quốc mạc vong tổ Nhân dân tiên mục thân
14-Bách thế bản chi thừa cựu ấm Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
15- Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh
16- Tộc tính quý tôn , vạn đại trường tồn danh kế thịnh Tổ đường linh bái , thiên niên hanừg tại đức lu quang
17- Lòng thành con cháu , năm năm nhớ ngày chiêm lễ Đức sáng tổ tông đời đời còn dấu anh linh
18- Đức tổ dài lâu muôn thuở thịnh Nếp nhà đầm ấm bốn mùa xuân
19- Muôn thuở nhớ : Nước nguồn cây cội Trăm năm lo: Đất nghĩa , trời kinh .
20- Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh Phúc đức tàI bồi vạn đại hanh
21- Gia phong hàm lạc tứ thời xuân Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh Trung hiếu trì gia viễn Đức nhân xử thế trờng
30- Cúc dục ân thâm đông hải đại Sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao
31- Tài nhân khả tác quốc gia sự Hiếu tử năng an phụ mẫu tâm
32- Chín chữ cù lao đền nghĩa trớc Nghìn thu hơng hoả rạng nền cao
33- Bốn phơng hồ thỉ nam nhi trái Vạn lý thần hôn hiếu tử thân
34- Bách kế bất nh nhân đức thiện Thiên kim mạc nhợc tử tôn hiền
35- Hữu tác tiền tu kiêm xỷ đức Bất vong hậu thế cộng tôn thân
36- Bút thụ hữu hoa huynh đệ lạc Thư điền vô thuế tử tôn canh
37- Nền nhân nghĩa , phải vun trồng hậu ấm Nhà tư cơ nên gìn giữ thờng kinh
38- Biển rộng trời cao công ơn khôn kể xiết Cha sinh mẹ dỡng tình nghĩa biết là bao
39- Chồi lan quế toả hơng nông trớc cửa Gốc tử phần in sắc thắm trong phòng
Hoành phi Hán Nôm

Chữ Hán Nôm Âm Hán Việt Dịch nghĩa
Vạn cổ anh linh Muôn thủa linh thiêng
Truy niệm tiền ân Tưởng nhớ ơn xưa
Lưu phúc lưu ân Giữ mãi ơn phúc
Hải Đức Sơn Công Công Đức như biển như núi
Đức Lưu quang Đức độ toả sáng
Phúc lai thành Phúc sẽ tạo nên
Phúc mãn đường Phúc đầy nhà
Ẩm hà tư nguyên Uống nước nhớ nguồn
Khắc xương quyết hậu May mắn cho đời sau
Bách nhẫn thái hoà Trăm điều nhịn, giữ hoà khí

Một số Câu đối Hán Nôm

Chữ Hán Nôm Dịch nghĩa

Nhật nguyệt quang chiếu thập phương
Tổ tông lưu thùy vạn thế.
Vầng nhật nguyệt chiếu mười phương rạng rỡ
Đức tổ tiên lưu muôn thuở sáng ngời.

Mộc xuất thiên chi do hữu bản
Thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên.
Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn vạn đại vinh.
Tổ tiên tích đức nghìn năm thịnh
Con cháu ơn nhờ vạn đại vinh.

Bản căn sắc thái ư hoa diệp
Tổ khảo tinh thần tại tử tôn.
Sắc thái cội cành thế hiện ở hoa lá
Tinh thần tiên tổ lưu lại trong cháu trong con.

Cúc dục ân thâm Đông hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái ơn cao.
Ơn nuôi dưỡng sâu tựa biển Đông
Nghĩa sinh thành cao như non Thái.

Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương.
Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh
Hiếu
1. - 肇 禋 迄 用 有 成, 孝 思 惟 則,
- 世 德 克 昌 厥 後, 福 履 永 綏。
Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc;
- Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.
(Gây mối thờ tự tốt đẹp, lòng hiếu kính đó là khuôn phép;
Đức lớn cháu con thịnh vượng, phúc lộc dõi truyền.)
 
2. - 親 族 樂 觀 熙 世 化,
- 敦倫 如 見 義 門 風。
- Thân tộc lạc quan hi thế hóa,
- Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.
(Gia tộc mừng trông giáo hóa tốt đẹp,
Vun bồi đạo đức, như thấy phong khí của gia đình hiếu nghĩa.)
 
3. - 百 世 本 支 培 祉 福,
- 一 家 杼 軸 樹 風 聲。
Bách thế bản chi bồi chỉ phúc,
- Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.
(Gốc cành trăm đời vun phúc lớn,
Rường cột một nhà nức tiếng thơm.)
 
4. - Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh
- Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.
(Họ hàng tôn quý, chẳng phai mờ công danh muôn thuở
Tổ miếu linh thiêng, còn tỏa sáng phúc đức nghìn thu)
 
5. - Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
- Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu
(trên chẳng phụ phúc đức tổ tiên truyền lại
Dưới đủ làm gương sáng cho con cháu noi theo.
 
6. - Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
- Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh
(nghìn năm thịnh tổ tiên xưa tích đức
Trăm đời vinh, con cháu được nhờ ơn)
 
7. - Kiến tạo gia phong tân cốt cách
- Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa
 (Dựng xây cốt cách gia phong mới
Giữ gìn tinh hoa quốc giáo xưa.)
 
8. - Công đức lưu truyền thiên cổ niệm
- Thạch bi ký giám ức niên hương
(Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ
Bia đá khắc ghi muôn thuở thơm)
 
9. - Công đức vĩnh truyền tiên thế phả
- Thuần bàng bất cải ngã gia phong
 
10. - Đức trạch trường lưu thiên lý thuận
- Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân
 
11. - Đức tổ quang vinh hương vạn cổ
- Từ môn hiển hách tráng thiên thu.
 
12.- Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ
- Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.
 
13.-  Phiến niệm truy tư truyền bản tộc
- Bách niên hương hỏa ức tiên công.
(Tấm lòng tìm hiểu về dòng họ
Trăm năm hương hỏa nhớ công xưa.)
 
14. - Tổ đức cao minh tư phú ấm
- Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.
(Phúc ấm nhớ về tổ đức sáng
Nhân hòa thờ mãi, việc cháu con.)
 
15. - Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả
- Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.
 
16. – Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ
- Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.
 
17- Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước
- Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.
-->> Xem tiếp...

HÌNH CHÂN DUNG TỘC NHÂN

-->> Xem tiếp...

BỘ ĐỀ CƯƠNG GIA PHẢ HỌ TRẦN ĐĂNG

Nhằm hoàn thiện Gia Phả của dòng họ ta. Chúng tôi xây dựng Bộ Đề Cương này gồm các chương mục như sau:

PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG
  • Lời tựa 
  • Lời tựa bản Gia phả năm 2005 
  • Các điều giáo huấn của Dòng họ 
  • Cây huyết thống

PHẦN II: TIỂU SỬ TỪ THỦY TỔ ĐẾN ĐỜI THỨ 12

PHẦN III: PHỤ LỤC
  • Nhà thờ Họ 
  • Mộ địa chí Họ đại tông 
  • Hình ảnh 
  • Mẫu bổ sung thông tin vào gia phả

Con cháu tải bản đề cương này về và bổ sung đính chính thông tin để cùng nhau hoàn thành Gia Phổ:
Trong trường hợp khó xem có thể tải về hoặc xem trực tuyến qua:

TẢI VỀ

Gia Pha Ho Tran Dang


TẢI CÂY PHẢ HỆGhi chú: 
Con cháu muốn tải bộ Đề Cương Gia Phả này về mà không nhớ tên miền thì có thể dùng Google để tìm kiếm với các từ khóa sau:-->> Xem tiếp...

Hình Ảnh và Bản đồ Nhà thờ họ Trần Đăng tại Xã Thạch KhêNhà thờ họ ta được xây tại: 
Xóm 10 Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Các tài liệu liên quan:
-->> Xem tiếp...

Bộ gia phả Họ phát hành năm 2005

Đây là bộ gia phả được sọan thảo và phát hành đầu tiên của họ ta vào năm 2005. Con cháu có thể tải về xem và bổ sung thông tin cho Họ để tiếp tục hoàn thành bản đầy đủ hơn.


Đường Link tải về:
http://www.mediafire.com/?y9fw5x68xs9aq73

Bản đề cương soản thảo gia phả mới:
 http://www.mediafire.com/?caofkukj104cw22
-->> Xem tiếp...

Văn Hóa Thạch Khê | Truyền Thống và Dấu Tích

VĂN HÓA THẠCH KHÊ
Truyền Thống và Dấu Tích
Tác giả: Hoàng Minh Khoa

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Thạch Khê trong sau chiến tranh, thế hệ trẻ chúng tôi được giáo dục bằng nền Tân học bài bản, nào là Tiên đề Ơ ga rít, nào Định luật Ôm...Nhưng trong trí óc vẫn luôn có những câu hỏi gần gủi mà không có câu trả lời. Vì như: Xóm làng ta có từ bao giờ? Cái miếu kia sao lại để hoang? Mấy dòng chử trên bia đá viết cái gì? Mấy câu hò, câu dặm các ông bà hát nghe lạ lạ mà sao họ rất thích thú? Cái giếng nước nghe nói có từ lâu lắm rồi mà sao trong và nước ngọt thế?...

Những câu hỏi trên ắt hẳn vẫn là sự quan tâm của biết bao nhiêu người. Và tôi vẫn thế nhưng thật may mắn được đọc cuốn Văn Hóa Thạch Khê Truyền Thống Và Dấu Tích của thầy Hoàng Minh Khoa. Cuốn sách này cho tôi biết được phần nào về Truyền thống, Văn hóa, Danh nhân, Địa lý và Lịch sử của mảnh đất khai sinh.

Xin mạo phạm chụp lại cuốn sách và xuất thành file PDF rồi đăng lên đây cho ai có nhu cầu tìm hiểu thì tìm đọc:


Thạch Khê | Truyền Thống và Dấu Tích | Tác giả: Hoàng Minh Khoa | Xã Thạch Khê | Xa Thach Khe | Thach Khe
Thạch Khê | Truyền Thống và Dấu Tích | Tác giả: Hoàng Minh Khoa | Xã Thạch Khê | Xa Thach Khe | Thach Khe
Thạch Khê | Truyền Thống và Dấu Tích | Tác giả: Hoàng Minh Khoa | Xã Thạch Khê | Xa Thach Khe | Thach Khe
Thạch Khê | Truyền Thống và Dấu Tích | Tác giả: Hoàng Minh Khoa | Xã Thạch Khê | Xa Thach Khe | Thach Khe
Thạch Khê | Truyền Thống và Dấu Tích | Tác giả: Hoàng Minh Khoa | Xã Thạch Khê | Xa Thach Khe | Thach Khe


-->> Xem tiếp...

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi - Mỹ Tâm

QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI
Sáng tác: 
Trình bày: Mỹ Tâm

Nghe MP3


QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.

Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.

Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.

Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.

Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.

Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.

Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.

Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.

Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.

Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,

Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?

Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.

Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.

Ngày ấy đâu rồi?

Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.

Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
-->> Xem tiếp...

Thu thập ảnh làm Gia Phả - Phần 3

Ông TRẦN ĐĂNG NGẠN
Vợ TRƯƠNG THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG KIỆM
Vợ DƯƠNG THỊ NUÔI
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG CHÂU
Vợ HỒ THỊ QUÝ
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG TÙNG
Vợ HỒ THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)
Ông TRẦN ĐĂNG MẠI
Vợ DƯƠNG THỊ TIẾN
(Đời thứ 8)
Ông TRẦN ĐĂNG NIỆM
Vợ LƯU THỊ TƯ
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG THỂ
Vợ TRẦN THỊ LAM
(Đời thứ 11)


Ông TRẦN ĐĂNG BƯU
Vợ NGUYỄN THỊ CHOAI
Vợ kế HOÀNG THỊ LỊCH (ảnh)
(Đời thứ 8)

Ông TRẦN ĐĂNG CẢNH
Vợ NGUYỄN THỊ ĐIỀN
(Đời thứ 9)

Ông TRẦN ĐĂNG HÀ
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG HẢI
Vợ TRƯƠNG THỊ SỬU
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG XUÂN
Vợ NGUYỄN THỊ TƯ
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG LONG
(Đời thứ 10)
 


Ông TRẦN ĐĂNG XƯỚC
Vợ NGUYỄN THỊ CHÁU
(Đời thứ 9)Ông TRẦN ĐĂNG MAI
Vợ TRƯƠNG THỊ LÝ
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG ĐÀO
Vợ PHAN THỊ HOÀI THANH
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG LIỆU
Vợ TRƯƠNG THỊ MINH
(Đời thứ 10)Ông TRẦN ĐĂNG THÀNH
Vợ HOÀNG THỊ BẢO
(Đời thứ 10)


Ông TRẦN ĐĂNG KHÁNH
Vợ DƯƠNG THỊ ĐÀO
(Đời thứ 10)

-->> Xem tiếp...