Khúc Hát Sông Quê

KHÚC HÁT SÔNG QUÊ
Trình bày: Anh Thơ


KHÚC HÁT SÔNG QUÊ
Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo 
Thơ: Lê Huy Mậu 

Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê 
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, 
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn. 
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, 
Từng vị heo may trên má em hồng. 
Ơi con sông quê con sông quê, 
Ơi con sông quê con sông quê. 
Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ 
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng. 
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi 
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm 
Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới 
Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn 
Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.

0 nhận xét :