TRẦN ĐĂNG THUẦN

TRẦN ĐĂNG THUẦN
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Hành

Sinh năm 1884 mất ngày 24/10/1945 mộ táng tại Xóm Biền, các con:

  • Trần Đăng Trường (Mất) 
  • Trần Thị Què ( Mất) 
  • Trần Đăng Thụ

0 nhận xét :