TRẦN ĐĂNG SÂM

TRẦN ĐĂNG SÂM
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Có tên là Đăng Ký làm nghề Chợ BạcThanh Hóa, con cháu là Cò Mọt, Cò Tạ và hai người con gái hiện đang mất liên lạc.

  • Trần Đăng Cò Mọt 
  • Trần Đăng Cò Tạ 
  • Trần Thị … 
  • Trần Thị …

0 nhận xét :