TRẦN ĐĂNG PHÚC

TRẦN ĐĂNG PHÚC
(Đời thứ: 4)
Con Ông: Trần Đăng Đạt

Ông còn có tên gọi là Ông Sắt, Ông sống tại Thị xã Hà Tĩnh, mất liên lạc nên không rõ con cháu.

0 nhận xét :