TRẦN ĐĂNG PHI

TRẦN ĐĂNG PHI
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Sinh năm 1820 Triều Minh Mạng, mộ táng tại Động Phủ.
Vợ là Trần Thị Hằng Nhất sinh năm 1826, giỗ ngày 18 tháng 8, mộ táng tại Động Phủ, Bà là con cháu Hồ Bá Thi ( Thạch Lạc )

  • Trần Đăng Hoành 
  • Trần Thị Hằng Nhì 
  • Trần Thị Hằng Tam 
  • Trần Thị Hằng Tứ 
  • Trần Thị Hằng Ngũ 
  • Trần Đăng Giai

0 nhận xét :