TRẦN ĐĂNG NHUNG

TRẦN ĐĂNG NHUNG
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Ông làm nghề thợ bạc, giổ ngày 24/9, Ông sinh được một con trai tên húy không rõ. Vợ người Họ Hồ (Chổ Ông Chắt Huyết - Thạch Lạc).

0 nhận xét :