TRẦN ĐĂNG KHỞI

TRẦN ĐĂNG KHỞI
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Hành

Sinh năm 1856 mất ngày 21/7/1902, mộ táng tại Tràm Đình,
Vợ là Phan Thị Hương sinh 1862 mất ngày 11/11/1931 mộ táng tại Xóm Biền. Các con:
  • Trần Đăng Bưu

0 nhận xét :