TRẦN ĐĂNG CỐ ĐỒ

TRẦN ĐĂNG CỐ ĐỒ
(Đời thứ: 4)
Con Ông: Trần Đăng Đạt

Tên thường gọi không rõ, do làm nghề dạy học nên gọi là Cố Đồ, Được phong Lê Triều Hiệu Sinh, Cố Đồ sinh hai trai một gái:
  • Trần Thị Ninh 
  • Trần Đăng Bình 
  • Trần Đăng Sinh

0 nhận xét :