TRẦN ĐĂNG CHÍNH

TRẦN ĐĂNG CHÍNH
(Đời thứ: 5)
Con Ông: Trần Đăng Tâm

Mộ ông táng tại Động Chiêu Nghi, con trai là
  • Trần Đăng Định

0 nhận xét :