TRẦN ĐĂNG ĐẠI

TRẦN ĐĂNG ĐẠI
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Ông Đại làm thợ bạc, sinh được hai con:

  • Trần Đăng Vị ( Mất Sớm) 
  • Trần Thị Vân

0 nhận xét :