ĐỆ NHỊ THẾ TỔ

ĐỆ NHỊ THẾ TỔ
Con Ông: Đệ Nhất Thế Tổ
Ông Đệ Nhất Thế Tổ sinh được một con trai không rõ tên, tuổi. Được gọi là Đệ Nhị Thế Tổ.
Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.

Ông sinh được hai người con trai:
  • Trần Đăng Chân 
  • Trần Đăng Đạt

0 nhận xét :